O konferenci

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ve spolupráci se společností KONSTRUKCE Media, s.r.o. přináší historicky první ročník Konference Nádraží. Konference se bude zabývat stávajícími i budoucími rekonstrukcemi nádražních budov. Ve spolupráci s předními developery a IPR Praha budou uvedeny konkrétní projekty rozvoje území a lokalit kolem významných pražských nádraží.

Témata této konference na českém trhu dosud chyběla. Věříme, že se setkají s pozitivními ohlasy a zájmem odborné veřejnosti, aby se konference mohla konat každým rokem a stát se postupně tradicí.

Cíle konference

Setkání zástupců investorů, developerů, státní správy a samosprávy s projekčními a stavebními společnostmi a jejich dodavateli

Představení běžících rekonstrukcí nádraží v České republice a rekonstrukcí ve finální fázi přípravy (těsně před veřejnou soutěží)

Představení vize SŽDC a jejího financování v nadcházejících 5 letech

Představení příslušné legislativy

Představení konkrétních projektů obnovy a rozvoje území kolem významných pražských nádraží dle jednotlivých developerů a IPR Praha

Cílové skupiny

Zástupci veřejných investorů a organizací – MD ČR, SŽDC, s.o., ČD, SFDI

Další zástupci státní správy a samosprávy

Zástupci stavebních a projekčních společností a jejich dodavatelů

Zástupci developerů

Akademická a odborná veřejnost