Program

8.00 – 9.00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9.00 - 9.50

ÚVODNÍ BLOK

 • ZAHÁJENÍ KONFERENCE
  Nela Friebová, moderátorka konference a tisková mluvčí SŽDC
 • ÚVODNÍ PROJEV
  JUDr. Vladimír Kremlík, ministr dopravy ČR
 • ÚVODNÍ PROJEV
  Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel SŽDC
 • ÚVODNÍ PROJEV
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora hl.m. Prahy pro dopravu
 • ÚVODNÍ PROJEV
  Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
9.50 – 10.25

REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ V ČR

 • REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍCH BUDOV – VIZE A FINANCOVÁNÍ
  Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy
 • SPRÁVA A OPRAVY VÝPRAVNÍCH BUDOV
  Ing. Marcela Pernicová, náměstek GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy
10.25 - 10.45

COFFEE BREAK

10.45 – 12.45
 • PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIČNÍCH AKCÍ NA VÝPRAVNÍCH BUDOVÁCH V RÁMCI STAVEBNÍ SPRÁVY ZÁPAD
  Ing. Petr Hofhanzl, Stavební správa západ SŽDC
 • ŽELEZNIČNÍ STANICE NA TRATI PRAHA – LETIŠTĚ – KLADNO
  Ing. Kamil Bednařík, METROPROJEKT Praha a.s.
 • PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIČNÍCH AKCÍ NA VÝPRAVNÍCH BUDOVÁCH V RÁMCI STAVEBNÍ SPRÁVY VÝCHOD
  Ing. Miroslav Bocák, Stavební správa východ SŽDC
 • LEGISLATIVA V PŘÍPRAVĚ REKONSTRUKCÍ VÝPRAVNÍCH BUDOV
  Ing. Alena Heinišová, ředitelka odboru přípravy staveb SŽDC
 • VEŘEJNÝ PROSTOR A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
  Richard Vodička, mmcité+/designcité+
 • KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ
  Ing. Stanislav Smetana, marketingový ředitel BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
12.45 – 13.45

OBĚD

13.45 – 14.40

REKONSTRUKCE PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍ A ROZVOJ ÚZEMÍ KOLEM NICH

 • VÝZNAM PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍ PRO METROPOLI
  Ing. Lukáš Tittl, IPR Praha
 • HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ BUDOVY A NOVÉ ODBAVOVACÍ HALY
  Ing. Pavla Urbánková, Stavební správa západ SŽDC
 • AKTUÁLNÍ PŘEMĚNA HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
  Ing. Ondřej Kafka, SUDOP PRAHA a.s.
14.40 – 15.00

COFFEE BREAK

15.00 – 16.35
 • MASARYKOVO NÁDRAŽÍ V KONTEXTU TRATI PRAHA – KLADNO
  Ing. David Ježek, Stavební správa západ SŽDC
 • REVITALIZACE ÚZEMÍ KOLEM MASARYKOVA NÁDRAŽÍ
  Petr Palička, generální ředitel Penta Real Estate ČR
 • SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE A NÁDRAŽNÍ BUDOVY VČETNĚ KOORDINACE S MULTIMODÁLNÍM DOPRAVNÍM TERMINÁLEM
  Ing. Petr Vaníček, Stavební správa západ SŽDC
 • PROMĚNA LOKALITY SMÍCHOVSKÉHO NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ V MULTIFUNKČNÍ ČTVRŤ SMÍCHOV CITY
  Ing. Igor Klajmon, ředitel pro development, Sekyra Group, a.s.
16.35 – 16.45

ZAKONČENÍ KONFERENCE

 

Změna programu vyhrazena.