Přihláška

       

    Přihlašovaná osoba


    V případě více účastníků zapište jména do poznámky vč. emailů.

    Účastnické poplatky


    Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, veřejné správy a státních institucí.