Přihláška

   

Přihlašovaná osoba


V případě více účastníků zapište jména do poznámky vč. emailů.

Účastnické poplatky


Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, veřejné správy a státních institucí.